Pater Noster, qui es in cælis;

Onze Vader, die in de hemel zijt;

PASEN

De bruidegom is opgestaan,
het zegel is verbroken,
de zerk is van het graf gegaan,
de wachten zijn gedoken.

Voorbij zijn doodsangst, bloed en leed,
het kruis, het graf, het duister.
De bruidegom zet waar Hij treedt
de tuin in lichte luister.

De morgenlucht is teer en stil
hangend om zijn vrede.
De dauwdrop draagt met zacht geril
de weerglans van zijn leden.

(Gerard Wijdeveld)

Wij wensen u een zalig Paasfeest.
Christos anesti - Christus is verrezen!