Pater Noster, qui es in cælis;

Onze Vader, die in de hemel zijt;

VIER ADVENTSWEKEN IN 2015 – CONSUMINDEREN?

all you need is lessZoals de veertigdaagse vastentijd een voorbereiding is op het paasfeest (feest van de Verrijzenis), kennen we ook een voorbereidingstijd voor kerstmis (de geboorte van het kerstkind), de Adventstijd. Ook dit is een tijd van bekering, van inkeer, ommekeer, je bezinnen, Een tijd van reflecteren op de weg die wij in ons leven bewandelen. Maar wat betekent dat woord ‘reflecteren’ in dit verband?

We weten dat reflectielijnen een belangrijke rol spelen bij de Wegenbouw. Het zijn de witte lijnen waar je zo aan went dat je ze ziet en niet ziet. Je mist ze pas, als zij bij een nieuw stuk weg ineens ophouden en je op een zwart asfaltdek zelf je koers moet zien te bepalen. ‘Pas op, belijning ontbreekt’ staat er dan vaak op borden langs de snelweg.

Het woord reflectie gebruiken wij ook in een andere betekenis. Het is het nadenken van de mens, die op zoek is naar de juiste lijnen in zijn leven. Soms zie je de weg naar God duidelijk en ga je die weg haast onbewust. Soms kom je in je leven op een stuk zwart asfalt terecht. Je weet dan niet hoe je koers kunt houden. Hoe blijf je op de rechte weg? Soms duik je zomaar ineens in een duister gat en is er heel wat stuurmanskunst en levenskunst nodig om dat zwarte gat te overbruggen. En wat doe je als in je leven de lijn kwijt bent en ronddoolt?

Elk mens, elke generatie, en elke tijd, is op zoek naar duidelijke en heldere lijnen. Daarin zijn wij niet de eersten. De Bijbel staat vol met verhalen over mensen die hun levensweg uit de knoop hebben gehaald en weer een helder zicht op de toekomst kregen. En wie wijst ons daarin de weg? Johannes de Doper en de profeet Jesaja zijn in de Advent de poortwachters en wegwijzers naar het kerstfeest. Zij staan niet midden op de weg, zij staan náást de weg. Want een wegwijzer, een wegbereider, verwijst nooit naar zichzelf, maar altijd naar iemand anders. Zij verwijzen in de Advent naar het Kerstkind, die ons geen wegen wijst, maar zélf de Weg geworden is, die leidt naar Gods Koninkrijk van Vrede en Gerechtigheid. Een klein kind zal ons voorzien van zijn reflectielijnen. En als je binnen die lijnen blijft is Gods Koninkrijk en zijn Gerechtigheid binnen handbereik.

‘Baan de Heer een weg in de woestijn’ zeggen de lezingen van de Advent. En ook wij leven in roerige tijden, waarin de verwoestijning lijkt toe te nemen, in de wereld, vaak ook in ons eigen leven. De Vastentijd en de Adventstijd zijn periodes, waarin we willen bezinnen op de vraag of zijn de lijnen, waarbinnen we ons bewegen, nog wel zichtbaar zijn, of hebben we het gevoel dat ons leven zich voltrekt in een donker gat, het zwarte asfalt, waarbij elke richting die we kiezen een sprong in het duister lijkt. Hoe krijgen wij dan weer zicht op de weg en waar en hoe vinden we dan de wegwijzers en de betrouwbare reflectielijnen in ons leven?

Het gevaar van een verdere verwoestijning van kerk en wereld, en ook in ons eigen leven is duidelijk aanwezig. Ook in de Adventstijd zijn we op zoek naar wegwijzers die ons het gevoel geeft dat in onze onrustige wereld de steppe ooit weer zal bloeien. Profeten als Jesaja en Johannes de Doper, de poortwachters van het kerstfeest, wijzen in deze Adventstijd een begaanbare weg.

Consuminderen

Hoe vinden we de juiste weg in ons leven? In deze Adventsperiode vraag ik uw bijzondere aandacht voor één aspect daarvan. We praten zo vaak over consumeren, maar hebben we ook wel eens gedacht aan consuminderen? De Adventstijd leent zich daar uitstekend voor. Jarenlang dachten wij dat de bomen tot in de hemel groeiden. Ontwikkelingslanden werd voorgehouden dat zij ons konden volgen op de weg naar de consumptiemaatschappij. Die tijd lijkt voorgoed voorbij. Als de Derde Wereld ons voorbeeld zou volgen, zou de aarde snel uitgeput zijn. In drie, hooguit vier generaties verbruiken we de voorraden die in miljarden jaren zijn opgebouwd!

Een trendbreuk is onvermijdelijk. In de toekomst zullen wij genoegen en status niet meer ontlenen aan meer consumeren, maar aan beter en selectiever. Dat betekent op de eerste plaats dat serieus werk gemaakt moet worden van energiebesparing en hergebruik, zodat van een drastische teruggang geen sprake hoeft te zijn. Toch moeten we in een aantal sectoren drastisch terug: autogebruik, vleesconsumptie, vliegverkeer en glastuinbouw zijn terreinen waarop het zonder meer ‘minder’ moet! In zijn encycliek (rondzendbrief ) ‘Laudato si’, verschenen in juni van dit jaar, pleit paus Franciscus dan ook voor een wereld, die niet gebaseerd is op politieke en economische krachten, maar die gebaseerd is op onderlinge solidariteit, en ons zorgzaam omgaan met elkaar en met onze eeuwenoude aarde. Er is veel werk te verrichten aan déze wereld, want een andere hebben we niet!

Laten we in de komende Adventsperiode proberen om wat eenvoudiger te leven. Dan komen we tot het besef ‘dat alles wat je nodig hebt eigenlijk minder kan’. En dan sparen we wat uit voor die mensen, ver weg en dichtbij, die momenteel nauwelijks aan écht leven toekomen. En laten we eerlijk zijn: als onze kersttafel wat minder overvloedig zal zijn, wie van ons merkt dat? In ieder geval wél de mensen naar wie de opbrengst van de Adventsactie toe gaat. Van harte mag ik u de Adventsactie 2015 onder uw aandacht brengen. En misschien dat we door het proces van consuminderen er zelf rijker van worden!

Ambro Bakker s.m.a.

Advent