Pater Noster, qui es in cælis;

Onze Vader, die in de hemel zijt;

2016 -- JAAR VAN BARMHARTIGHEID

barmhartigheid

Je bestelt je kleding op maat.
Je eten wordt voor je gemaakt,
aan drinken geen gebrek.
Je koopt een huis of twee,
met auto, boot, chauffeur erbij.
Je huurt een stel vreemdelingen in
voor tuin, keuken, kinderopvang.
Je regelt een dokter of twee.
Je koopt je vrij bij boetes.
Voor je dood ensceneer je
een groot afscheid.
Prettig geregeld toch!

In een land
waar je alles kunt kopen,
alles kunt huren,
alles kan regelen,
is God vertrokken.

Je deelt je mantel.
Je schenkt water aan de dorstigen.
Je nodigt mensen uit om te eten.
Je bent present bij de zieken.
Je kent gevangenen bij naam.
Je onthaalt vreemdelingen.
Je verblijft bij de stervenden.
Je werkt aan vrede.
Je hebt weet van verzoening.
Prettig geregeld toch!

In een land
waar mensen elkaar helpen
allen elkaars naasten zijn
allen voor elkaar leven
komt Gods er zelf aan.

(Hub Crijns)