Pater Noster, qui es in cælis;

Onze Vader, die in de hemel zijt;

Waar is de Zoon nou gebleven?

't Dochtertje van vier zit bij vader op schoot. "Laat de pastoor eens zien dat je al een kruisteken kunt maken", zegt vader. Het kind begint aarzelend: ‘In de naam van de Vader...’ Dan zit ze even vast, kijkt haar vader aan en vraagt: ‘Pap, waar is de zoon nou gebleven?’ Zij weet niet meer welke kant haar hand uit moet...

‘Waar is de Zoon nou gebleven?’ Zonder het te vermoeden verwoordde het kind het levensgevoel van alle tijden: ‘waar is de Zoon nu gebleven’? De leerlingen riepen dat nadat Jezus teruggekeerd was bij zijn Vader in de hemel. Mensen van vandaag roepen het, als ze vastlopen in hun leven en er geen zicht meer op de toekomst is. Dan lijkt de geest eruit. Maar soms ontmoet je dan tóch weer mensen bij wie je het gevoel krijgt: díe heeft de Geest, met zo'n mens kun je verder, bij hem of haar voel je je thuis, aan hem of haar kun je je optrekken, bij hem of haar kun je bijtanken!

Met Pinksteren vieren we de komst van de Geest. Want dat had Jezus beloofd. Hij zou zijn Geest sturen, zodat ze geestkrachtige en geestdriftige mensen zouden worden. En nog steeds ontdek je hoe mensen bezield kunnen zijn van Gods Geest. Soms is dat heel indringend, als mensen zich - met gevaar voor eigen leven - inzetten voor anderen. Vooral in de meimaand, nu wij de oorlogsslachtoffers herdachten, werden wij met hen geconfronteerd. In onze overvolle Augustinuskerk, waarin het Latijns Parochiekoor de sterren van de hemel zong en indringende teksten werden gelezen, herdachten wij de doden van de Tweede Wereldoorlog, maar ook alle andere slachtoffers van oorlog en geweld in onze dagen. Zo willen ook wij een krachtige geloofsgemeenschap blijven, waarin wij ons - in Gods naam – mogen optrekken aan elkaar, aan de levenden en de doden. En dat onder de zeven Pinkstergaven van de Heilige Geest: de zeven gaven van Wijsheid, Inzicht, Raad, Sterkte, Vroomheid, Liefde en Eerbied voor God. Ik wens u fijne pinksterdagen toe.

Ambro Bakker s.m.a.
Pastoor-deken RK Amstelland