Pater Noster, qui es in cælis;

Onze Vader, die in de hemel zijt;

GRENZELOOS SAMENLEVEN

Ik zie geen brood in vasten zegt God,
als jullie er alleen een vrome rite van maken
die alles bij het oude laat, in de wereld en in jezelf.

Ik zie geen brood in vasten, zegt Hij,
als het gepaard gaat
met het citeren van Bijbelwoorden
over 'gerechtigheid' en 'recht'
zonder dat ze consequenties hebben,
of over 'de wegen des Heren'
zonder dat je die wegen ook werkelijk bewandelt.

Ik zie geen brood in vasten, zegt de Heer,
als Ik jullie hoor zeggen:
'Mea culpa, me culpa, mea maxima culpa'
zonder dat je de schuld ook wilt vereffenen.
Ik zie geen brood in vasten, zegt de Eeuwige,
als Ik zie hoe jullie daarbij je hoofd laat
hangen en klaagt: we zitten zo in zak en as.

Maar als vasten een hartenkreet is
tegen boosaardigheid in de wereld en in jezelf;
als het verzet is tegen slavenhouders, tegen beulen,
tegen wie 'vrijheid' in hun vaandel schrijven
ten koste van de ander;
als vasten is, dat je spaart uit eigen mond
wat toekomt aan wie honger lijden;
als je geen zorg meer om eigen broodwinning hebt,
dan zie Ik er zeker brood in, zegt God!

Met Aswoendag is de Vastentijd weer begonnen. In deze tijd willen wij ons in het bijzonder toeleggen op drie activiteiten: bidden, vasten en aalmoezen geven (Matteüs 6). En wat het laatste betreft: in onze nieuwe parochie RK Amstelland, waartoe ook de Augustinusgemeenschap behoort, willen we samen de Vasten­actie houden onder het motto ‘Even minder voor Sri Lanka’. Deze vastenactie­campagne 2015 vaart onder de vlag van de SETIK (Socio Economic Training Institute of Kandy).

Deze beweging zet zich in Sri Lanka in voor allerlei groepen, of dit nu boeddhisten, hindoes, christenen of moslims zijn. In hun aanpak gaat het om ‘Grenzenloos samenleven’, waarbij haat en wantrouwen worden omgezet in begrip, vertrouwen, en zelfs vriendschap. Zij zetten zich in voor schoon water, opleiding en ontwikkeling. Ze probeert ook kinderarbeid te ontmoedigen. Een mooi project, waar u de komende weken in onze Amstellandse geloofs­gemeenschappen, dus ook in onze Augustinus, ongetwijfeld meer over zult horen.

Pastoor-deken Ambro Bakker s.m.a.