Pater Noster, qui es in cælis;

Onze Vader, die in de hemel zijt;

ACTIE KERKBALANS 2017 - MIJN KERK IN BALANS

actie Kerkbalans 2017

Beste parochianen die de Augustinuskerk een goed hart toedragen,

Aan het begin van het nieuwe jaar 2017 vragen wij uw aandacht voor de actie Kerkbalans. Ik ben benieuwd naar uw reactie? Het zou een verzuchting kunnen zijn. ‘Daar heb je ze weer, altijd dat gebedel om geld, En voor geld weten ze je wel te vinden, en maar blijven aandringen, nooit is er genoeg’. Of een ‘daar heb je ze weer’-blik. De toon maakt de muziek. Het zou ook een keuze kunnen zijn. Positief en overtuigd. De Augustinus kan op mij rekenen. We willen samen onze kerk en onze geloofsgemeenschap, soms tegen de tijdsgeest in, ook voor de toekomst overeind houden.

Wat is eigenlijk de kerk? Het zijn allemaal verschillende mensen, die samen het Huis van de Eeuwige vormen. Wie twijfelt ‘heb ik de kerk (nog) wel nodig?’, die mag weten ‘de kerk heeft u in ieder geval wél nodig’. Het gaat in de actie Kerkbalans om financiële ondersteuning, maar niet minder om de krachtige werking van het er-bij willen horen, samen dat Huis van God bewonen. Behoren tot een geloofsgemeenschap betekent geloofsverbindingen leggen, en zorgen dat wij onze geloofsgemeenschap en ons kerkgebouw en pastorie in balans houden. Tot die kerk behoren betekent ‘kleur bekennen’. Voor veel mensen is het niet meer zo vanzelfsprekend om gelovig te zijn, om lid van een kerk te zijn, jezelf katholiek te noemen. Het vraagt vandaag de dag om moed, om lef, om kleur bekennen. Laat zien waar u staat, bekent u ook uw kleur?

Om samen-kerk te zijn, zijn er mensen, diensten, gebouwen, is ook materiaal nodig. Dat veronderstelt voldoende geldelijke middelen. In Nederland leeft de kerk van wat zij krijgt van haar leden. En al zijn we heel blij dat we half juni een extra priester-pastor mogen verwelkomen voor de parochie van RK Amstelland, hij zal wel extra op onze begroting van 2017 drukken. Een extra pastorale kracht om onze parochie mee vorm te geven. We zien daar al meer dan een jaar naar uit. Het zal onze pastorale mogelijkheden vergroten!

Maar het gaat niet alleen om pastores, de kerk wordt gedragen door mensen die zich voor de kerk inzetten, voor elkaar en voor anderen, zonder dat ze hiervoor worden betaald. Onze geloofsgemeenschap telt heel veel vrijwillig(st)ers. Je moet er niet aan denken dat we ze zouden moeten betalen voor al het werk dat ze doen! We zouden de kerk ogenblikkelijk kunnen sluiten! De vrijwillig(st)ers vormen de pijlers waarop ook onze parochiegemeenschap drijft. We zijn hen erg dankbaar voor hun nooit aflatende inzet.

Maar naast de pastorale inzet, en onze vele vrijwilligers, vragen ook de gebouwen om soms grote financiële inspanningen. Het zijn en blijven gebouwen van vóór de oorlog en vraagt van ons bouwteam om heel veel daadkracht en vindingrijkheid. Maar ook is uw bijdrage nodig voor de gewone dingen: gas en licht, koffie en thee, groeps- en vergaderruimtes, computer, kopieerapparatuur, bezems, schoonmaakmiddelen, brood en wijn, kaarsen, af en toe een nieuw liturgisch gewaad, een hark, rioolrechten, elektriciteitsdraad, gipsplaten, verf en kwasten, telefoonkosten, maar ook het levensonderhoud van de pastores, een attentie voor een zieke en vele andere zaken die nodig zijn om de vrijwillig(st)ers hun werk te kunnen laten doen.

De begrotingen van de laatste jaren laat een toenemend tekort zien. Het zou toch zonde zijn als de Augustinus ooit gedwongen zou worden zijn deuren voorgoed te sluiten! Gelukkig is het nog (lang) niet zover! Maar u begrijpt dat wij hopen op iets hogere opbrengt in 2017, zodat wij de begroting sluitend kunnen maken! En ik heb daar alle vertrouwen in, want in mijn dagelijkse omgang met parochianen is het me overduidelijk geworden dat velen de Augustinuskerk een warm hart toedragen. Mogen wij voor de Actie kerkbalans 2017, die in het weekend van 22-22 januari van start gaat, weer rekenen op uw gulle en misschien iets gullere bijdrage? Getekend met een hartelijke groet, onder Gods zegen,

Ambro Bakker s.m.a.
Pastoor-deken RK Amstelland