Pater Noster, qui es in cælis;

Onze Vader, die in de hemel zijt;

JAAR VAN BARMHARTIGHEID 2015 - 2016

paus Franciscus en het Jaar van Barmhartigheid

Bijna zijn we aan het einde gekomen van ‘het Jaar van Barmhartigheid’. In veel parochies, maar ook in de pers, is er veel aandacht geweest voor dit Heilig Jaar. In onze parochie RK Amstelland willen we dit jaar afsluiten met een viertal bezinningsavonden rond dit boeiend thema.

Deze vier bezinningsavonden worden gehouden op de maandagen 7, 14, 21 en 28 november 2016, van 19.30-21.00 uur. Op de eerste avond krijgt u de teksten van alle inleidingen al mee naar huis. Zij zijn gebundeld in een overzichtelijk geheel (68 pagina’s).

Als het onderwerp u aanspreekt, noteert u alvast de data in uw agenda. De avonden worden gehouden in de parochiezaal van de H. Augustinus, Amstelveenseweg 965, Amsterdam. Er is volop parkeergelegenheid. Graag opgeven per email: paraug@xs4.nl of een briefje in de brievenbus van de pastorie, Kalfjeslaan 400, 1081 JA Amsterdam.

Waar gaan de vier avonden over?

We beginnen met de aankondiging van het Heilig Jaar van Barmhartigheid door Paus Franciscus. Wat is Barmhartigheid eigenlijk? Het Latijnse woord voor Barmhartigheid (Misericordia) kan ons op weg helpen. Iemand met Misericordia heeft een hart (cor) voor mensen in ellende (miseri): zondaars, armen, bedroefden, zieken, eenzamen, vluchtelingen, oorlogsslachtoffers. Het Hebreeuwse woord voor Barmhartigheid gaat nog veel verder. Zij gebruiken voor ons woord ‘Barmhartigheid’ het woord ‘Chèséd’. En dat betekent dat je tot in je baarmoeder geraakt bent door de situatie waarin de ander verkeert. Zie je op de Tv een dood kind op het strand liggen, een bootvluchteling, dan ligt daar niet zomaar een kind, hier ligt je eigen kind.

Vervolgens onderzoeken we de Sociale Barmhartigheid (de Barmhartige Samaritaan) en de Morele Barmhartigheid (de Verloren Zoon). Daarna bekijken we de zeven werken van Barmhartigheid, zoals we die tegenkomen in Matteüs 25:31-46, waarin het gaat over ‘Het Eindoordeel’. De zeven werken van barmhartigheid zijn: ‘de hongerenden te eten geven, de dorstigen te drinken geven, de naakten kleden, de vreemdeling herbergen, de gevangen bezoeken, de zieken bezoeken en de doden begraven’. Bij elk werk van Barmhartigheid besteden we aandacht aan een heilige die model staat voor een van de werken, we bekijken de Bijbelse samenhang, en kijken naar de persoonlijke, politieke en maatschappelijke consequenties. En we sluiten af met de visie van de H. Augustinus over ‘Barmhartigheid’.

Het belooft een interessante zoektocht te worden, waar we u graag voor uitnodigen. U zult er geen spijt van hebben Dat beloof ik u!

Ambro Bakker s.m.a. Pastoor-deken RK Amstelland