Adveniat regnum tuum;

Uw rijk kome;

Agenda

zondag
21 oktober
10:30 uur 29e zondag door het jaar
Eucharistieviering met Schola
woensdag
24 oktober
20:00 uur

IK EN MIJN LEVEN

Locatie Titus Brandsmakerk

Een voltooid leven. Wat wordt daar precies onder verstaan? Wie mag er een einde aan maken? Kan en mag de politiek er ook mee bezig zijn? Hoe denkt de kerk erover? Hoe verloopt een euthanasie?

Lees Meer...
Ik en mijn leven

Een ingewikkeld en zeer actueel vraagstuk, dat in de Titus Brandsma Ontmoetingsruimte in Amstelveen in vier avonden behandeld gaat worden. De gesprekken worden gevoerd vanuit vier verschillende invalshoeken: de tien geboden, de wetenschap, de politiek en de leer van de kerk. De avonden worden ingeleid door pastor R. Prent, dokter P. Falke, Tweede Kamerlid R. Peters (C.D.A.) en tenslotte door kardinaal W. Eijk.

 • Op de eerste avond (10 oktober) spreekt pastor R. Prent over het vijfde gebod. Gij zult niet doden. Hoe verhoudt zich dat gebod tot de dagelijkse praktijk, waarin mensen vragen naar euthanasie? En tenslotte: Wat zou Jezus zeggen?
 • Op de tweede avond (24 oktober) zal dokter P. Falke de gesprekken inleiden. Hij is huisarts en bekleedt daarnaast het diakenambt in de kerk. Hij spreekt over het persoonlijk geweten en hoe een gelovig arts tegemoet komt aan de wens van ongelovigen om het leven te beëindigen. Hoe is zijn visie op euthanasie?
 • Op de derde avond (7 november) zal Tweede Kamerlid R. Peters (CDA) ingaan op de vraag of de politiek zich mag en kan bemoeien met het inhoudelijke leven. Hoe ver gaat de bevoegdheid van de staat? Hoeveel is een mensenleven waard? En hoe groot is de vrijheid van Christenen om hun geweten te laten prevaleren boven wetgeving?
 • Op de vierde avond (21 november) zal kardinaal W. Eijk spreken over barmhartigheid bij stervensbegeleiding. Hoe verhoudt de soms strenge leer van de kerk zich met de praktijk? Mag de kerk aan de patiënt vragen om pijn te lijden? Zal de geestelijk leidsman de gelovige steunen als hij medicijnen of een ingreep weigert, die het leven verlengen? Kardinaal Eijk is theoloog en medicus. Hij is destijds gepromoveerd op een proefschrift over euthanasie.

Op alle vier avonden komt vooral de essentie van het menselijk leven aan bod. Zingeving en bestrijding van eenzaamheid worden vaak genoemd in de discussie over euthanasie. En ook het volgende: Naarmate kennis toeneemt, zal de mens ook meer grip willen krijgen op het leven en zelf de grote beslissingen willen nemen. De tien geboden, de wetenschap, de politiek en de kerk kunnen wellicht antwoord geven op onze vragen. De avonden ‘Ik en mijn leven’ beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in de Titus Brandsma Ontmoetingsruimte, Westelijk Halfrond 1, Amstelveen.

Inhoudelijke informatie over deze avonden: Pastoor E. Jongerden

Praktische informatie: A. Onderstal (tel 020-6453080),
D. Koersvelt (dick.koersvelt@casema.nl)

verberg
zondag
28 oktober
10:30 uur 29e zondag door het jaar
Eucharistieviering met het LPK Cantemus Dominum
vrijdag
2 november
19:00 uur Allerzielen
Avondviering
vrijdag
2 november
19:00 uur Allerzielen
Eucharistieviering met tienerkoor Vivace
zaterdag
3 november
19:00 uur Allerzielen
Eucharistieviering met tienerkoor Vivace
18:01 uur Speciaal voor jongeren Haloween-feest
Op zaterdag 3 november a.s. is er in de Augustinuskerk om 19.00 uur weer een Jongerenviering met medewerking van het Tienerkoor Vivace.
Maar alle jongeren zijn vanaf 18.01 uur al welkom voor een monsterlijke maaltijd. Na de viering in de kerk gaan we vanaf 20.02 uur verder met het vieren van Halloween en spoken door de verborgen ruimtes van de Augustinuskerk.
Meedoen met het Halloweenfeest kan alleen door tijdige aanmelding. Er zijn totaal maximaal 80 plekken beschikbaar. Achter in de kerk liggen flyers met meer informatie inclusief het mailadres om je aan te melden.
Opgave/info sarah@actiefmetmuziek.nl
zondag
4 november
10:30 uur Allerzielen
Gezinsviering met het kinderkoor Prima Voce
15:30 uur Allerzielen
Allerzielenviering op de begraafplaats met de liturgische zanggroep Tolle Lege
woensdag
7 november
20:00 uur

IK EN MIJN LEVEN

Locatie Titus Brandsmakerk

Een voltooid leven. Wat wordt daar precies onder verstaan? Wie mag er een einde aan maken? Kan en mag de politiek er ook mee bezig zijn? Hoe denkt de kerk erover? Hoe verloopt een euthanasie?

Lees Meer...
Ik en mijn leven

Een ingewikkeld en zeer actueel vraagstuk, dat in de Titus Brandsma Ontmoetingsruimte in Amstelveen in vier avonden behandeld gaat worden. De gesprekken worden gevoerd vanuit vier verschillende invalshoeken: de tien geboden, de wetenschap, de politiek en de leer van de kerk. De avonden worden ingeleid door pastor R. Prent, dokter P. Falke, Tweede Kamerlid R. Peters (C.D.A.) en tenslotte door kardinaal W. Eijk.

 • Op de eerste avond (10 oktober) spreekt pastor R. Prent over het vijfde gebod. Gij zult niet doden. Hoe verhoudt zich dat gebod tot de dagelijkse praktijk, waarin mensen vragen naar euthanasie? En tenslotte: Wat zou Jezus zeggen?
 • Op de tweede avond (24 oktober) zal dokter P. Falke de gesprekken inleiden. Hij is huisarts en bekleedt daarnaast het diakenambt in de kerk. Hij spreekt over het persoonlijk geweten en hoe een gelovig arts tegemoet komt aan de wens van ongelovigen om het leven te beëindigen. Hoe is zijn visie op euthanasie?
 • Op de derde avond (7 november) zal Tweede Kamerlid R. Peters (CDA) ingaan op de vraag of de politiek zich mag en kan bemoeien met het inhoudelijke leven. Hoe ver gaat de bevoegdheid van de staat? Hoeveel is een mensenleven waard? En hoe groot is de vrijheid van Christenen om hun geweten te laten prevaleren boven wetgeving?
 • Op de vierde avond (21 november) zal kardinaal W. Eijk spreken over barmhartigheid bij stervensbegeleiding. Hoe verhoudt de soms strenge leer van de kerk zich met de praktijk? Mag de kerk aan de patiënt vragen om pijn te lijden? Zal de geestelijk leidsman de gelovige steunen als hij medicijnen of een ingreep weigert, die het leven verlengen? Kardinaal Eijk is theoloog en medicus. Hij is destijds gepromoveerd op een proefschrift over euthanasie.

Op alle vier avonden komt vooral de essentie van het menselijk leven aan bod. Zingeving en bestrijding van eenzaamheid worden vaak genoemd in de discussie over euthanasie. En ook het volgende: Naarmate kennis toeneemt, zal de mens ook meer grip willen krijgen op het leven en zelf de grote beslissingen willen nemen. De tien geboden, de wetenschap, de politiek en de kerk kunnen wellicht antwoord geven op onze vragen. De avonden ‘Ik en mijn leven’ beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in de Titus Brandsma Ontmoetingsruimte, Westelijk Halfrond 1, Amstelveen.

Inhoudelijke informatie over deze avonden: Pastoor E. Jongerden

Praktische informatie: A. Onderstal (tel 020-6453080),
D. Koersvelt (dick.koersvelt@casema.nl)

verberg
zondag
11 november
10:30 uur 32e zondag door het jaar
Woord- en Communieviering met Schola
zondag
18 november
10:30 uur 33e zondag door het jaar - Caritas-weekend
Eucharistieviering met de liturgische zanggroep Tolle Lege
woensdag
21 november
20:00 uur

IK EN MIJN LEVEN

Locatie Titus Brandsmakerk

Een voltooid leven. Wat wordt daar precies onder verstaan? Wie mag er een einde aan maken? Kan en mag de politiek er ook mee bezig zijn? Hoe denkt de kerk erover? Hoe verloopt een euthanasie?

Lees Meer...
Ik en mijn leven

Een ingewikkeld en zeer actueel vraagstuk, dat in de Titus Brandsma Ontmoetingsruimte in Amstelveen in vier avonden behandeld gaat worden. De gesprekken worden gevoerd vanuit vier verschillende invalshoeken: de tien geboden, de wetenschap, de politiek en de leer van de kerk. De avonden worden ingeleid door pastor R. Prent, dokter P. Falke, Tweede Kamerlid R. Peters (C.D.A.) en tenslotte door kardinaal W. Eijk.

 • Op de eerste avond (10 oktober) spreekt pastor R. Prent over het vijfde gebod. Gij zult niet doden. Hoe verhoudt zich dat gebod tot de dagelijkse praktijk, waarin mensen vragen naar euthanasie? En tenslotte: Wat zou Jezus zeggen?
 • Op de tweede avond (24 oktober) zal dokter P. Falke de gesprekken inleiden. Hij is huisarts en bekleedt daarnaast het diakenambt in de kerk. Hij spreekt over het persoonlijk geweten en hoe een gelovig arts tegemoet komt aan de wens van ongelovigen om het leven te beëindigen. Hoe is zijn visie op euthanasie?
 • Op de derde avond (7 november) zal Tweede Kamerlid R. Peters (CDA) ingaan op de vraag of de politiek zich mag en kan bemoeien met het inhoudelijke leven. Hoe ver gaat de bevoegdheid van de staat? Hoeveel is een mensenleven waard? En hoe groot is de vrijheid van Christenen om hun geweten te laten prevaleren boven wetgeving?
 • Op de vierde avond (21 november) zal kardinaal W. Eijk spreken over barmhartigheid bij stervensbegeleiding. Hoe verhoudt de soms strenge leer van de kerk zich met de praktijk? Mag de kerk aan de patiënt vragen om pijn te lijden? Zal de geestelijk leidsman de gelovige steunen als hij medicijnen of een ingreep weigert, die het leven verlengen? Kardinaal Eijk is theoloog en medicus. Hij is destijds gepromoveerd op een proefschrift over euthanasie.

Op alle vier avonden komt vooral de essentie van het menselijk leven aan bod. Zingeving en bestrijding van eenzaamheid worden vaak genoemd in de discussie over euthanasie. En ook het volgende: Naarmate kennis toeneemt, zal de mens ook meer grip willen krijgen op het leven en zelf de grote beslissingen willen nemen. De tien geboden, de wetenschap, de politiek en de kerk kunnen wellicht antwoord geven op onze vragen. De avonden ‘Ik en mijn leven’ beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in de Titus Brandsma Ontmoetingsruimte, Westelijk Halfrond 1, Amstelveen.

Inhoudelijke informatie over deze avonden: Pastoor E. Jongerden

Praktische informatie: A. Onderstal (tel 020-6453080),
D. Koersvelt (dick.koersvelt@casema.nl)

verberg
vrijdag
23 november
20:00 uur Concert Pauluskoor
In verband met de brand in de Urbanuskerk is dat in ons kerkgebouw.
Toegang € 32,50 incl programmaboekje en drankje
Kaarten bestellen bij leden Pauluskoor en via http://www.pauluskoor.nl/
Lees Meer...

Pauluskoor Amstelveen viert feest met Mozart en Bach

Het Pauluskoor Amstelveen geeft aanstaande 23 november 2018 een jubileumconcert met twee top-koorwerken van twee top-componisten. Het Magnificat van Bach en de Grosse Messe van Mozart staan op het programma.

De ‘life-events’ verjaardag, huwelijk en zwangerschap zijn gebeurtenissen die het Pauluskoor, Mozart en Bach deze avond met elkaar verbinden.

Allereerst viert het Pauluskoor haar 80e verjaardag. Dan is er Mozart die zo blij is met zijn huwelijk dat hij gewoon een Mis componeert en tenslotte is er Bach die de vreugde over de zwangerschap van Maria uitbundig viert met het Magnificat!

Het Pauluskoor heeft zich in haar 80-jarig bestaan ontwikkeld van kerkkoor tot een goed algemeen koor dat deze topwerken kan uitvoeren. Beslist geen sinecure. Het koor heeft zich terdege voorbereid op dit concert onder leiding van dirigent Marcel Joosen.

Het orkest Philharmonia en organist Cor Brandenburg begeleiden het koor en de solisten. Het Pauluskoor en Philharmonia zijn een goede match. Door de samenwerking van de afgelopen jaren is er beslist sprake van een muzikale win-win situatie. Een speciale rol heeft organist Cor Brandenburg, één met zijn orgel en al orgelspelend in contact met dirigent, koor, orkest en solisten.

Het vijftal solisten, Aliya, Leonie, Eske, Peter en Hans Christian staat voor klassieke klasse. Hans Christian Hinz als overtuigende bas, een echte ‘samenspeler’ met een koor en ervaren op Bach-gebied. De lyrische tenor Peter Vos voert u met zich mee met zijn krachtige en soepele stem. De stem van de alt Eske Tibben kenmerkt zich door een warm timbre. Tenslotte de sopranen, Aliya Akhmadeeva met haar kleurrijke stem en Leonie van Veen, een heldere en met ‘Bach’ vertrouwde vocalist.

In de de Augustinuskerk geven wij nù ons concert. Helaas niet zoals de bedoeling was in de Urbanuskerk te Bovenkerk. Zoals iedereen in Amstelveen is ook het Pauluskoor geraakt door het verlies van dè Urbanus.

Met Mozart, de grootste melodieën-maker ooit, met Bach, de ongelooflijke muzikale vakman, èn met het Pauluskoor Amstelveen gaat u 23 november aanstaande genieten van een feestelijke concert.

verberg
zondag
25 november
10:30 uur Christus Koning
Eucharistieviering met de liturgische zanggroep Tolle Lege