St. Augustinuskerk glas-in-lood H.Geest

Fiat voluntas tua, sicut in cælo et in terra

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel

De titel van de overweging

Allerheiligen

In de loop van de tijd zijn er veel mensen die door de paus zalig en heilig verklaard wordt. Het zijn er tegenwoordig zóveel, dat je, dat je weleens denkt blijven er nog gewone gelovigen over? Of heel ijdel: zou ik dan ook zelf eens een kans maken om ooit heilig verklaard te worden? Nou kent de kerk vele heiligen, die iedere hun eigen feestdag hebben. Als je de lijst van heiligen bestudeert, ontdek je al spoedig dat mannen in de meerderheid zijn en dan vooral mannen die paus, bisschop, abt, pater of broeder waren. Tegenwoordig overheersen ook vele vrouwen: de zusters, de maagden en de weduwen. Gewone mensen, lekengelovigen, vaders en moeders zijn in de minderheid. Gelukkig neemt het aantal van deze laatste categorie toe. Daarnaast hebben we een feest van alle Heiligen der Heiligen. Het woord Heilig heeft te maken met het woord heel(heid) en wordt gebruikt als aanduiding van iets waaraan een belangrijke wordt toegekend.

Jezus achterna gaan is geen sinecure. Hoor maar eens wat de eerste brief van Johannes erover zegt: de wereld begrijpt je niet, de wereld erkent je niet, maar weet tot troost juist daarom zul je kind van God genoemd worden. Als je volhoudt en het niet opgeeft. Matteüs vertelt in zijn evangelie over de zaligsprekingen van Jezus, vanaf de berg. Zalig zal je zijn… zegt Jezus in vele toonaarden. Of in andere woorden: gelukkig zul je zijn op de goede weg, want je hebt goed gekozen… Zalig zul je zijn als je de Geest van God in je toelaat, de Geest van God in je laten werken omdat je afziet van eigenwaan en eigen roem, als je je inzet voor de anderen. Je zult dan deelhebben aan het Rijk van God. Als wij, mensen die Jezus wegen willen gaan, op de een of andere manier daarvan getuigen, dan is het door onze mentaliteit en houding. Heiligen, zou je kunnen zeggen, zijn mensen die op Gods wereldakker tot volle wasdom zijn gekomen, mensen die tijdens hun leven vruchten hebben gedragen.

Het gaat ook vaak over gewone mensen, onbekende vrouwen en mannen - misschien onze vaders en moeders - die vaak onopvallend - de hemel intussen hebben bereikt. Misschien bent u de enige die hun naam kent. Ook voor hen is het dan Allerheiligen. Alle heiligen worden vandaag door ons herdacht. Misschien moeten we de zaak omdraaien en zeggen dat zij vandaag óns zullen gedenken. Zij brengen, levend bij God, onze namen bij Hem in herinnering. En zo weten we dat er een levende band bestaat tussen doden en levenden, tussen ons en al die bekende en onbekende mensen die ons in ons geloof zijn voorgegaan. Ik geloof in de gemeenschap van de heiligen en het eeuwig leven. Het is alsof we vandaag in een familiealbum bladeren.

Want bij iedere naam hoort een uniek verhaal over iemand die zijn of haar leven gegeven heeft en geeft in gerechtigheid en liefde. Er zijn opgeschreven en ongeschreven heiligen. Maar naast de lijst van mensen die officieel heilig zijn verklaard, zijn er nog tal van mensen die voorgoed bij God geborgen zijn. Ik denk aan die vrouw van 84 die gestorven is. ‘Zij was zorgzaam en goed’ stond erboven de rouwadvertentie. Ze stond altijd klaar voor anderen. De nood van de ander was haar nood. Altijd wilde ze je iets geven, als je bij haar was. Alles heeft ze gegeven, tot zelfs haar man toe. Nu is ze opgebrand, uitgeblust. Op haar begrafenis zeiden de mensen: ‘Als er iemand in de hemel komt, dan is zíj het wel!’

Grensgangers mogen wij ze noemen. Het zijn mensen die leven in twee werelden: in de wereld van vandaag en in de wereld van morgen. Zij trekken de grens over die mensen van elkaar en God gescheiden houden. Ze zijn bewogen mensen, bewogen grensgangers, op zoek naar het land van morgen. Zij trekken grenzen open en wachten niet tot anderen de deur openen, zij openen zelf deuren naar de toekomst. Het zijn de heel-makers van vandaag. En hoeveel mensen zijn er niet als hen? Als Jezus het in zijn Bergrede heeft over ‘zalige mensen’, dan heeft Hij het niet over hen. Bij Jezus tellen woorden als: barmhartigheid, zuiverheid, zachtmoedigheid, geduld. Dat zijn ándere woorden dan de woorden die de televisie doorgaans gebruikt. Het gaat op Allerheiligen over Bewogen Grensgangers. Dat zijn vaak gewone mensen. die in hun leven naar God en elkaar toegegroeid zijn of toegroeien. Ook mensen om ons heen, officieel; heilig verklaard zullen ze niet worden. De vraag is of dat nu zo erg is. God heeft ze hen talenten gegeven waarmee ze hebben gewoekerd en woekeren. En als het gaat om de zaak van God gaan ze, bewogen als ze zijn, voortdurend over grenzen en muren heen. Het zijn onze bewogen grensgangers!

Ambro Bakker s.m.a.