godslamp

Sanctificetur nomen tuum

Uw naam worde geheiligd

Koren

De geloofsgemeenschap in de Augustinuskerk kan trots zijn op verschillende koren. Zo zijn er naast het Dameskoor, dat speciaal haar medewerking verleent bij huwelijken en begrafenissen, het Latijns Parochie Koor, de zanggroep Tolle Lege, het kinderkoor Prima Voce en Gregoriaans mannenkoor Schola Cantorum. Behalve het Dameskoor zingen de overige koren wekelijks om de beurt tijdens de viering op de zondagen om 10.30 uur. Om ieder weekend een gezongen dienst te kunnen houden is er ook een projectkoor georganiseerd. In de agenda staat vermeld welk koor u kunt verwachten. Uiteraard kunnen de koren altijd nieuwe leden gebruiken.
Hieronder volgt een korte omschrijving van de koren en hun repertoire.

Liturgische zanggroep "Tolle Lege"

Heb je plezier in zingen?

Dan is het koor TOLLE LEGE misschien iets voor jou!!

TOLLE LEGE bestaat reeds 50 jaar.
Een groep enthousiaste jonge vrouwen, die graag met elkaar eens per week repeteren en op goed niveau zingen. We zijn dan ook reuze trots op onze 1e prijs bij het zangkorenconcours in 2008, georganiseerd door de St. Gregoriusvereniging van de Bisdom-men Haarlem/ Amsterdam en Rotterdam.
Ook hebben wij inmiddels 3 CD's gemaakt en er zijn al plannen voor een 4e CD.

TOLLE LEGE staat voor een verbinding tussen: jong en oud, geloof en plezier, gemeenschap en kerk, zingen en enthousiasme.

Onder leiding van Marlies van 't Hoff, onze dirigente en Nicolette Klerks, onze pianiste, oefenen wij iedere dinsdagavond van 20.15 tot 21.45 uur in ons parochiecentrum.

Tolle Lege 2021

Het koor zingt driestemmig en brengt een verscheiden repertoire ten gehore. Moderne kerkliederen, waarvan veel teksten van Huub Oosterhuis en de muziek van Antoine Oomen. Maar daarnaast uiteraard ook veel andere kerkmuziek. De muziek en de teksten richten zich op repertoire dat meegezongen en/of waar naar geluisterd kan worden.
Eens per maand geven wij invulling aan de Eucharistieviering in de St. Augustinuskerk aan de Kalfjeslaan te Amsterdam / Buitenveldert.
Voor meer informatie bellen of mailen met de dirigente: Marlies van 't Hoff
telefoon: 020 6433 891 of mailen naar m.e.vanthoff@gmail.com

Kinderkoor "Prima Voce"

Het kinderkoor bestaat uit ongeveer 15 kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Eén keer per maand zingen zij in de Gezinsviering op de zondagochtend. Dat betekent dat de liedjes die gezongen worden passen bij kinderen, dat zij gebedjes en verhalen mogen voorlezen en dat sommige van hen op hun instrument mogen spelen.
Het kinderkoor zingt kinderkerkliedjes, maar soms ook andere liedjes met mooie teksten. Soms gebruiken zij slaginstrumenten om de liedjes op te vrolijken. Af en toe wordt er tweestemmig gezongen of in canon. Dit maakt de klank van het koor afwisselend en voller.

Tijdens de repetities worden natuurlijk de liedjes voor de Gezinsviering geoefend. Om deze mooi te laten klinken, worden er ook oefeningen voor je stem en ademhaling gedaan en muzikale spelletjes. Kinderen die het leuk vinden mogen soms ook solo zingen en oefenen tijdens de repetitie om door de microfoon te zingen.

Met Kerst is er jaarlijks de kerstmusical. Het kinderkoor doet samen met schoolkinderen een heuse musical over het kerstverhaal. Een aantal van die schoolkinderen vindt het zo leuk, dat ze koorlid worden.

Het jaar wordt altijd afgesloten met een koor-uitje.

Zing je graag en wil je meedoen met kinderkoor Prima Voce? Je bent van harte welkom. We repeteren iedere dinsdag van 17-18 in de Augustinuskerk.
Neem voor meer informatie of als je een keer wilt kijken contact op met dirigent Lizette Bertelsmann: 06 - 21 22 57 10
www.lizettebertelsmann.nl
facebook.com/LMNotes

Latijns Parochiekoor "Cantemus Dominum"

is het grootste en oudste koor van de totaal vijf koren die de Augustinuskerk rijk is. Het koor heeft een vaste dirigent en begeleider op orgel. Totaal heeft het 40 zangers verdeeld over de vier traditionele stemmen: sopraan, alt, tenor en bas. Het koor zingt een breed repertoire van klassieke koormuziek met missen van o.a. W.A. Mozart, Michael en Joseph Haydn, Gretchaninov, Bruckner, Rheinberger, Nieland, Schubert en W. Lloyd Webber en een grote variëteit aan hymnes en motetten in het Latijn, Frans, Duits en Engels. Het koor verzorgt eens per zes weken de hoogmis op ‘gewone’ zondagen en het zingt tijdens de hoogfeestdagen van Pasen, Pinksteren en Kerstmis. Daarbij wordt ook geregeld samengewerkt met jonge professionele solisten. Bij de kerstnachtviering wordt het koor versterkt met projectkoorleden; familie en vrienden en ook zangers uit andere koren in de regio. De heren van het koor verzorgen als Schola Cantorum maandelijks een grotendeels gregoriaans gezongen Hoogmis.

Meezingen kan!

Heb je belangstelling om mee te zingen met ons veelzijdige koor, spreek dan een van de koorleden aan, of kom een keer langs op woensdagavond, we repeteren elke woensdag van 20.00 – 22.00 uur in de kerk. Je kunt ook contact met ons opnemen door een bericht te sturen aan lpkcantemusdominum@gmail.com of rechtstreeks contact opnemen met onze voorzitter Jessica Tummers (06-21466376).

LPK 4 mei 2018 Het Latijns Parochie koor Cantemus Dominum 4 mei-Herdenkingsconcert 2018

Ruim 100 jaar en steeds bruisender!

Op 13 juni 2020 werd ons koor 100 jaar en dat is vanwege Covid-19 op gepaste wijze gevierd. Er is ook een jubileumboek gemaakt door tenor Theo van der Meer waar de rijke historie van het LPK wordt belicht met mooie anekdotes, leuke verhalen en schitterende foto’s. Het boek “Honderd jaar zingen pro Deo” bevat de historie van het koor met bijzondere verhalen en foto’s. Maar het geeft daarnaast ook een mooi tijdsbeeld van een eeuw koormuziek. Het boek kost € 25 en kan besteld worden door een mail te sturen aan lpkcantemusdominum@gmail.nl.

LPK 1940 Het Latijns Parochiekoor “Cantemus Dominum” in 1940 (toen nog een heren- en jongenskoor)

Het koor werd als herenkoor opgericht op 13 juni 1920 en in de late 50-er jaren werden daar jongens aan toegevoegd. Die jongens kwamen uit de omliggende woonwijk en de meesten zaten op de nabij gelegen R.K. basisschool Sint Jozef. Toen het aantal jongens afnam werd besloten om begin 70-er jaren dames bij het LPK te betrekken en zo ontstond een gemengd koor met gemiddeld altijd circa 40 zangers en zangeressen.

Het koor trad door de jaren heen ook op buiten de Augustinuskerk. In 2010 reisde het voor de 2e keer naar Parijs waar het de hoogmis verzorgde in de beroemde basiliek Sainte Clotilde. In 2013 volgde een tweede, langere reis naar Rome, waar het koor op Hemelvaartsdag de middagviering opluisterde in de St. Pietersbasiliek in het Vaticaan. Op de aansluitende zaterdagavond volgde een uitvoering bij de avondviering in de Pauselijke Aartsbasiliek St. Jan van Lateranen. In 2015 verbleef het koor een weekend in Aken. Het zong in de Dom van Aken een aantal motetten tijdens de zondagsviering van 11.30 uur. In september 2021 gaat het koor vanwege het 100-jarige jubileum naar Portugal, waar het zal zingen in de Sé kathedraal van Porto.

In 2013 ontstond een nieuw initiatief: het 4 mei herdenkingsconcert. Het koor werd versterkt met een grote groep projectzangers uit de regio. Het 4 mei herdenkingsconcert is in 2019 inmiddels met zeven edities uitgegroeid tot een belangrijke jaarlijkse traditie waar honderden belangstellenden vanuit de wijde omtrek naar toe komen, waardoor de kerk ouderwets tot de nok is gevuld. Door de Covid-19 zijn er twee jaren overgeslagen, maar er worden nu al weer plannen gemaakt voor het 4 mei herdenkingsconcert 2022 en een jubileumconcert.

LPK 100 jaar logo

Het Augustinus Gelegenheidskoor

Vindt u het de moeite waard om mee te werken aan een afscheidsviering voor een overleden parochiaan en/of bij gelegenheid van een huwelijk of huwelijksjubileum en beschikt u over een aardige sopraan of altstem, dan bent u van harte uitgenodigd om lid te worden van ons Dameskoor.
Het koor bestaat uit een groep getrainde zangeressen, die iedere keer weer zeer betrokken en gemotiveerd hun aandeel leveren in een goed verzorgde Nederlandse Eucharistieviering.
Het koor staat onder leiding van Marlies van 't Hoff-Hattink. Wilt u lid worden van het koor of wilt u gebruik maken van de diensten van het koor, neemt u dan contact op met de dirigente. Tel. 020-6433891 of per email.
Ook bij de samenstelling van de liturgie zal zij u graag van dienst zijn.

Dameskoor bij het 40 jarig jubileum van Marlies van 't Hoff

Gregoriaans mannenkoor "Schola Cantorum"

“Schola Cantorum” bestaat uit een groep van ongeveer 10 heren, die voortkomt uit de mannenstemmen van het Latijns Parochiekoor “Cantemus Dominum”. De Schola repeteert de laatste woensdag vóór de uitvoering die ongeveer zes-wekelijks op de zondag vanaf 10.30 uur plaatsvindt. De dirigent is Frank de Ruyter en de vaste organist is Vincent Kuin. Nieuwe leden zijn vanzelfsprekend altijd welkom. Stuur een mail aan dhr. Theo van der Meer op het adres t.vandermeer@servim.nl om u aan te melden en/of een keer mee te repeteren op een woensdagavond vanaf 19.00 uur.