Panem nostrum quotidianum da nobis hodie;

Geef ons heden ons dagelijks brood;

Caritas Amstelland

Diaconie is de leniging van menselijke noden. Vanuit onze geloofsovertuiging is diaconie naast pastoraat, liturgie en catechese een belangrijke taak voor iedere christen en christengemeenschap. Het is al eens verwoord met: een Kerk die niet dient, dient nergens toe.

Ver weg

Onze parochie neemt dan ook vele diaconale taken op zich. In vele nummers van Augustinus Nieuws is te lezen over de MOWA: Missie en Ontwikkelingswerk Augustinus. De hulp aan de medemens op grote afstand, maar via een directe verbinding van medeparochianen. De hulp aan de medemens in nood ver weg is ook onze zorg tijdens de Vastenactie, de bisschoppelijke Adventsactie, MIVA en MEMISA. Ook ondersteunen wij de hulpverleners tijdens de week van de Nederlandse missionaris.

Dichter bij: Caritas

In de encycliek ‘De vreugde van het Evangelie’ van Paus Franciscus lezen we bij artikel 182:

‘We weten dat God het geluk van zijn kinderen verlangt, ook op aarde, ook al zijn ze geroepen tot de eeuwige vervulling, want Hij heeft alles geschapen “om er rijkelijk van te genieten” (1 Tim 6,17). De christelijke bekering vereist dan ook “alles wat de sociale orde en het bewerken van het algemeen welzijn betreft” opnieuw in overweging te nemen.’

Caritas Amstelland Caritas is dus een wezenlijk deel van ons christelijk leven. Het is nog steeds een actueel onderwerp. Naast de taak die ieder individu heeft ligt er ook een voor onze parochie. Caritas Amstelland heeft de volgende activiteiten:

Missionair werken werkt aanstekelijk. Meer mensen worden geroepen mee te bouwen aan een betere wereld. Al jaren doen Dorien Mijksenaar en een aantal van haar vriendinnen mee met onze kerstactie en maken verrassingspakketten voor de ontvangers. We hoeven alleen maar door te geven wat voor soort huishoudens we kennen en zij maken het voor hen op maat.

Samenwerking op parochieel niveau vindt nu ook plaats met de PCI van Ouderkerk. Zij hebben een loods en die delen wij inmiddels. Als er zinvolle huisraad vrijkomt, kunnen wij die daar onderbrengen en mocht er iets nodig zijn voor de mensen die we ondersteunen, dan kunnen we dat gebruiken.

Caritas Amstelland is volop in beweging. Dat moet ook wel want de wereld is in beweging en dat is ook op plaatselijk niveau merkbaar. We hopen nog lang actief te kunnen zijn. Daar hebben we uw ideeën, uw ogen, uw handen en uw bijdrage voor nodig.

juni diaconale zondag

Ondersteun ons op de diaconale zondag die we in de Augustinus op 14 juni houden. Vorig jaar was de opbrengst bestemd voor twee verzorgingshuizen in Amstelveen. Na de hoge uitgaven dit jaar is naast de bijdragen van vier locatiebesturen ook uw bijdrage gewenst. Mocht u de collecte gemist hebben dan kunt u uw bijdrage overmaken naar NL18 INGB 0009 0119 66 t.n.v. Caritas Amstelland. Caritas, opdat we allen mogen delen in de vreugde van het Evangelie!

Op http://www.rkamstelland.nl/diaconie-caritas/ kunt u het financieel verslag van het afgelopen jaar inzien.

Onze parochie neemt dan ook vele diaconale taken op zich. In vele nummers van Augustinus Nieuws is te lezen over de MOWA: Missie en Ontwikkelingswerk Augustinus. De hulp aan de medemens op grote afstand, maar via een directe verbinding van medeparochianen. De hulp aan de medemens in nood ver weg is ook onze zorg tijdens de Vastenactie, de bisschoppelijke Adventsactie, MIVA en MEMISA. Ook ondersteunen wij de hulpverleners tijdens de week van de Nederlandse missionaris.

Niet alleen maar geldelijke steun

Diaconie is niet alleen een financiële zaak. Naast de bezoekersgroep kennen we ook de Aktie Vrijheidsbrief waarin ook steun verleend wordt aan de omstandigheden van mensen in gevangenissen, gemartelde en mensen die onterecht gevangen zitten of met de dood bedreigd worden.

Voor vragen of opmerkingen u neemt u contact met ondergetekende.

Theo den Blanken
020-6413381