locatie Augustinus interieur

Pater Noster, qui es in cælis;

Onze Vader, die in de hemel zijt;

Kerstliederen van jubilerende koren

2020 dat was me wel een jaartje. Een jaar waarin zowel kinderkoor Prima Voce (50 jaar) als het Latijns Parochiekoor Cantemus Dominum (100 jaar) hun jubileum heel ingetogen hebben moeten vieren.
Ze hebben de parochianen gemist, en u als parochiaan heeft hen wellicht gemist.
Daarom als troost deze video waarin beide koren u een prettig Kerstfeest toewensen.