locatie Augustinus interieur

Pater Noster, qui es in caelis

Onze Vader, die in de hemel zijt

Uitnodiging maandag 15 april 2024

voor overleg Locatieraad met parochianen van de Augustinuskerk

Onlangs heeft het parochiebestuur van de H. Mariaparochie alle locatieraden van de kerklocaties van de parochie, op de hoogte gesteld van een aantal besluiten en doelen voor de Mariaparochie voor de komende jaren. Zie hiervoor het bijgevoegde memo.

Voor de Augustinuskerk, De Goede Herder, de Titus Brandsmakerk en de Urbanuskerk- Ouderkerk, betekent dit dat de zondagse vieringen per januari 2026 zullen verdwijnen. Tevens is reeds in gang gezet om te komen tot verkoop van de Augustinuskerk en de Urbanuskerk in Ouderkerk.

De Augustinus-Locatieraad en de Werkgroep Toekomst Augustinus, nodigt u uit om met hen in overleg te gaan, om te inventariseren hoe onze geloofsgemeenschap vanaf januari 2026 het pastoraat van nabijheid vorm kan gaan geven. Aan welke activiteiten is behoefte en vindt u belangrijk of noodzakelijk? Denk bijvoorbeeld aan eucharistievieringen tijdens de werkweek, samen zingen, bijbelcursus, Alpha- cursus om je geloof te verdiepen, koffie- ochtenden, buitenschoolse catechese voor kinderen, enz.
Met uw wensen zal de Locatieraad in overleg gaan met de andere locaties, om te inventariseren welke activiteiten er opgestart kunnen worden en op welke locatie of locaties die activiteiten mogelijk zouden kunnen zijn.

U bent van harte welkom om mee te denken in de Augustinus-parochiezaal op

maandag 15 april 2024 in de middag van 15.00 tot 16.30 uur of
  in de avond van 19.30 tot 21.00 uur

Wij verzoeken u om u voor deze middag of avond van tevoren op te geven
via e-mail: paraug@xs4all.nl
of telefonisch: 020-6460683 (bereikbaar op maandagochtend, dinsdagmiddag en donderdagochtend).

Het parochiebestuur van de H. Mariaparochie zal op deze bijeenkomsten niet aanwezig zijn.

Graag zien en spreken wij u op maandag 15 april.

Locatieraad Augustinuskerk / Werkgroep Toekomst Augustinuskerk
Marian den Blanken, Jan Sellmeijer, Ton Vonk /
Richard Nieuwenhuizen, Theo van der Meer