Begraven in ongewijde aarde

Bij gelegenheid van het feest van Allerzielen is ook op onze R.K. Begraafplaats te Amsterdam-Buitenveldert een herdenkingsteken opgericht ter nagedachtenis aan kinderen die in ongewijde aarde begraven zijn. Tot ongeveer half vorige eeuw werden niet gedoopte, overleden kinderen, in ongewijde aarde begraven, anoniem.
Op meerdere R.K. Begraafplaatsen in ons land, zijn inmiddels, op een speciaal plekje, tekens opgericht waarmee o.a. tot uitdrukking gebracht wil zijn dat het altijd God zelf is aan wie het laatste woord toekomt, dat het de Kerk niet past voor haar beurt te spreken. Op onze Begraafplaats hadden we al een zichtbare herinnering aan overleden en op de Kinderhof begraven kinderen; een plexiglasplaat met daarop de tekst:noch woord, noch beeld,
kan uitdrukken
wel een leegte
dit achterlaat

Op die zelfde plek zijn nu twee granieten platen. De eerste met de bovenstaande tekst, de tweede met de volgende:

ook uit ongewijde aarde
heeft God kinderen opgevangen
en luistert naar oudertranen

Tussen deze twee granieten staat een beeld van een engel met een kind op de arm, gemaakt door Antoinette Otten uit Haarlem.
Wij hopen dat het, ook op onze Begraafplaats opgerichte teken, een troost mag zijn in geleden verdriet. Want ook te vroeg gestorven en anoniem in ongewijde aarde weggelegde kinderen hebben een naam, ook bij God. U vindt de gedachtenisplek aan het einde van ons Kinderhof.

De pastoraatsgroep van de
St. Augustinusparochie Amsterdam-Buitenveldert