Bergrede: 4 Bijbelavonden

De Bergrede, een serie van vier Bijbelavonden op de maandagen 5, 12, 19 en 26 maart 2012. De avonden duren van 20.00 tot 21.30 uur en worden gehouden in de parochiezaal van onze Augustinuskerk. de cursus wordt verzorgd door pater Ambro Bakker.

Op de eerste avond krijgt u de tekst van de hele cursus aangereikt. Als u niet alle avonden aanwezig kunt zijn, kunt u zich ook inschrijven voor de resterende avonden.

U kunt zich via mail inschrijven: paraug@xs4all.nl, of per telefoon (020 - 646 06 83 op maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen van 9.30 tot 12.30 uur).

Ook kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier in het AugustinusNieuws.

Pater Bakker heet u van harte welkom!


 

vivace zing Christmas Carols

Tienerkoor Vivace zingt Christmas Carols

Op Kerstavond 24 december om 18.30 uur zingt het Tienerkoor Vivace bekende en onbekende Christmas Carols. Tussen deze prachtige liederen, waarbij je ook mee kunt zingen, wordt op eigentijdse manier het kerstverhaal gelezen.

TERUGBLIK OP HET AUGUSTINUSFEEST

Op 13 november jl. vierden we weer met verve de geboortedag van onze parochiepatroon. De Eucharistieviering, waarin het Latijns Parochiekoor Cantemus Dominum de zang verzorgde, had als thema een uitspraak van Augustinus, ‘Het gebed is de ademhaling van de ziel’. Het werd om meerdere redenen een bijzondere viering. Allereerst was daar het koor dat zoals altijd zijn beste beentje voorzette en bovendien met een eerste verrassing kwam: vier jongeren zongen ‘Hablar con Dios’ (Praten met God), een ontroerend mooi lied over de kracht van het gebed. Er sprak een groot vertrouwen uit in onze Schepper die altijd nabij is om naar onze vragen te luisteren.

Ook de preek van pater Bakker was verrassend – ik denk dat ik niet de enige was die eindelijk begreep hoe het nu precies zit met die gelijkenis van de talenten! Leest u maar eens na op onze website waarom de getallen vijf, twee en één zo belangrijk zijn in deze parabel. De derde verrassing kwam aan het eind van de viering. Het is gewoonte geworden dat dan de vrijwilligers worden gehuldigd die 25 jaar ‘trouwe dienst’ aan de parochie hebben bewezen. Zij krijgen dan ook de legpenning uitgereikt. Dit jaar waren er geen jubilarissen, maar wel is er iemand zeer terecht in het zonnetje gezet, namelijk Ton van Helvert, kosteronze koster dhr. Ton van Helvert. Hij heeft het Ereteken van Sint Bavo opgespeld gekregen. Deze onderscheiding wordt toegekend aan mensen in het bisdom Haarlem-Amsterdam als bisschoppelijke erkenning vanwege hun grote verdiensten voor het bisdom. Ton van Helvert heeft de onderscheiding ontvangen voor zijn jarenlange inzet als koster en rechterhand voor het uitvoeren van alle zaken die in het parochie‘bedrijf’ noodzakelijk moeten worden uitgevoerd. Naast zijn kosterswerkzaamheden bezorgt hij het Augustinus Nieuws, regelt al het drukwerk in de parochie en staat altijd klaar als er iets moet worden gedaan, van bloemen verzorgen tot het ophalen van misgewaden of het ondersteunen van de taken van onze pastoor- deken. Als bijvoorbeeld de boormachine op het Scheldeplein moet worden ingezegend, is hij degene, die het wijwater regelt!! Veel parochianen zullen dit herkennen: als er iets mis dreigt te lopen, staat Ton paraat om orde op zaken te stellen. Iedereen in de kerk was dan ook hoorbaar blij voor hem, getuige het applaus en het ‘lang zal hij leven’.

zeemansliederen LPKNa de Eucharistieviering was er koffie en thee, gingen er schalen vol royaal belegde broodjes rond en konden we bijkletsen zoveel als we wilden. En ondertussen kwam het koor met zijn volgende verrassing – een canon met alle aanwezigen en een aantal zeemansliederen. Tegen tweeën gingen de laatste ‘plakkers’ weg en kon de opruimploeg aan de gang. Het was weer ouderwets gezellig!

Marjolein van Tooren