image/svg+xml

Fiat voluntas tua, sicut in cælo et in terra

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel

NIEUWJAAR – HEILIGE MOEDER GODS MARIA

Nieuwjaar 2018

Met wild geraas, flink wat champagne en vuurwerk en met traditionele kerstbomen¬brandjes, hebben wij de afgelopen nacht afscheid genomen van 2017. Vandaag hebben we al weer de eerste dag van het nieuwe jaar. Op 1 januari vierden de Romeinen het carnavaleske feest van hun God Janus met zijn twee gezichten: het gezicht van een jongeling en het gezicht van een grijsaard. De een kijkt vooruit, de ander terug. Het beeld van Janus versierde de deur van vele Romeinen.

Met Oud en Nieuw kijken wij terug op wat er gebeurde in 2017 en we spreken onze verwachtingen uit voor 2018. Het afgelopen jaar is de tijd weer snel gegaan. Als je jong bent duurt ’n jaar minstens een eeuwigheid. Het lijkt wel alsof de klok sneller tikt naarmate je ouder wordt. Tijd is een wonderlijk gegeven als je erover nadenkt. Je hebt er nooit genoeg van en soms lijkt-ie ook weer te kruipen. Intrigerend! Vaste rituelen helpen ons om te gaan met het ongrijpbare, maar dwingende verschijnsel tijd. De afwisseling van dag en nacht, van zomer en winter geven wel houvast, maar je hebt er bij lange na niet genoeg aan. Klokken en kalenders, jubilea en rustdagen, pocketplanners en dienstroosters komen eraan te pas om de tijd in de greep te krijgen.

Iedere minuut komt maar één keer langs en wie hem niet gebruikt is hem kwijt, als een geldstuk dat op straat in een putje rolt, voor altijd verloren. Alleen mensen hebben tijdsbesef. Er zijn bloemen die hun blaadjes sluiten, als het avond wordt en dieren die de hele herfst in de weer zijn om een wintervoorraadje voedsel aan te leggen. Maar weten kunnen zij het niet. Alleen een mens weet dat hij ooit een baby is geweest en daarvóór niet bestond; alleen de mens maakt een afspraak voor volgende week en herinnert zich de verjaardag van zijn moeder. Alleen de mens beseft dat hij, even zeker als hij zo en zoveel jaar geleden geboren is, eens dood zal gaan. We weten niet wanneer. Dat maakt het leven niet eenvoudiger.

Het blijft een gekke wereld waarin we leven. Rond de aarde hangt een diepe duisternis en toch ontsteken mensen overal hun vuurwerk. Terwijl aan de andere kant van de wereld de mensen elkaar afslachten, stopt hier een vrouw in Nederland een kippetje in de oven. In het ene gezin staat men te dansen van vreugde omdat er een kind zal worden geboren, in een ander gezin verdwijnt, ook in het jaar 2018, een mens voorgoed achter de horizon. 'n Lach en een traan zullen ook in het nieuwe jaar weer dicht bij elkaar liggen. En de engelen die boven de wereld hangen, kijken verbaasd toe dat dat allemaal op één aardbol mogelijk is!

Nieuwjaar is als een stoplicht, een momentopname: allemaal even niet bewegen! We gaan nog wat onwennig het nieuwe jaar in. Mensen, dieren, huizen en bomen: ze zijn allemaal weer wat ouder geworden. Ook 2018 zal een jaar worden van druk menselijk verkeer. Met vele verkeersborden en vele overtredingen. Ze zullen er weer volop zijn: de gevaarlijke kruisingen, de lastige tegenliggers, de uithollingen overdwars, de weg-versmallingen en de gevaarlijke oversteekplaatsen. Hoe veilig zal het menselijk verkeer in 2018 zijn? Het nieuwe jaar dwingt ons opnieuw om naar elkaar toe te gaan. Nieuwjaar vraagt om een wens, een hand, een samenwerking waarvan je op aan kunt. Ook in 2018 zullen we weer op moeten zien te komen voor elkaars onvermogen.

Het jaar 2018 is sinds vannacht een feit. Maar dat hoeft geen nachtmerrie te zijn. Integendeel, zou ik zeggen. Er zijn – te midden van oorlogsdreiging, terrorisme, honger en geweld - ook hoopvolle tekenen aan te wijzen. Talloze mensen die al op zoek zijn naar een nieuwe stijl van leven. Talloze mensen die ijveren voor vrede, gerechtigheid en een schoon milieu. De aandacht voor ons milieu is groeiende. De glasbakken puilen deze dagen uit van de flessen. Misschien dat we met elkaar wat meer aan de drank zijn geraakt. Maar je kunt het ook positief uitleggen: misschien zijn we wat bewuster gaan leven en gooien we al het glas niet zomaar weg. Het gaat tenslotte om de leefbaarheid van onze oude goede aarde. Een andere hebben we niet!

In deze dagen kijken we wat meer naar het verleden, maar meer nog naar de toekomst. En we kijken naar de toekomst met de kleur van ons verleden. We kunnen ook niet anders. Bij God horen heden, verleden en toekomst bij elkaar. Als gelovige mensen noemen we daarom een kerkhof een dodenakker. En op een akker ligt nooit het zaaigoed van gisteren, maar het zaaigoed van morgen. We komen daar niet ons verleden tegen, maar de toekomst, Gods toekomst, ook onze eigen toekomst. Want de dag zal komen dat we opnieuw met elkaar en met God verbonden worden. Daarom nemen wij de namen van hen die gestorven zijn, onlangs of lang geleden, mee naar 2018. Ook hen willen wij niet vergeten.

Op de eerste dag van het nieuwe jaar, nemen wij ook de tweeduizend jaar oude naam van Maria mee, als de gezegende onder de vrouwen vanwege de vrucht in haar schoot. Ook Maria is in haar leven over de drempel van oud naar nieuw gestapt en later in haar leven over menige andere drempel. Het evangelie zegt vanmorgen: ‘en Maria bewaarde al deze woorden in haar hart’. Wat voor woorden waren dat? Woorden, die hoe oud je ook wordt, met je meeneemt. Wij nemen woorden mee vanuit ons verleden. Kostbare woorden van onze ouders. Kostbare woorden uit het evangelie. De moeite waard om ze te blijven overwegen. Ze zijn het voedsel voor onze toekomst. Zoals dat Vleesgeworden woord dat met ons mee is gegaan, het nieuwe jaar 2018 in.

Ik mag u vandaag kostbare woorden meegeven. Woorden vol geloof, die voortgekomen zijn uit het hart van Maria, die al die woorden in haar hart bewaarde. Letterlijk droeg zij onder haar hart het Vleesgeworden woord. Maria en Jozef hebben hun Kind de naam Jesjoea gegeven, Jezus. En die naam drukt uit wat er uit dit Kind zal groeien: een Redder van mensen. Kostbare woorden ook in de eerste lezing van vanmorgen. Het zijn woorden die we nodig hebben in het nieuwe jaar dat voor ons ligt. Zoals de Heer tot Mozes sprak: ‘Zeg aan Aäron en zijn zonen, als gij de Israëlieten zegent, doe het dan met deze woorden: Moge de Heer u zegenen en u behoeden! Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden. Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken! Gods zegen voor het nieuwe jaar, zo kostbaar en onmisbaar. En we kunnen dat op de eerste dag van het nieuwe jaar al aflezen aan de ‘Gezegende onder de vrouwen’, aan moeder Maria. Ik wens u van harte een gezegend en zalig 2018 toe.

NIEUWJAAR 2018

Laat oude twisten rusten; dat spaart u nieuw verdriet.
Dood oude kwade lusten en voed de nieuwe niet.

Waardeer uw oude vrienden, beproef de nieuwe goed.
Zorg voor uw oudgedienden, dat geeft de nieuwe moed.

Blijf niet bij het oude zweren, noch huldig het nieuwe blind.
Vergooi geen oude kleren, voordat gij nieuwe vindt.

Ontsluit geen oude wonden, dat geeft maar nieuwe smart.
Leg af uw oude zonden, nieuw zij uw geest, uw hart.

Gaf het oude jaar u zegen, vang het nieuwe dankbaar aan.
En liep ’t in ’t oude tegen, ’t Kan in het nieuwe beter gaan!

(A.J.de Bul)

NIEUWJAAR 2018

Hij was niet gelukkig
Hij was nooit eens blij
Hij reikte te hoog
Hij kon er niet bij
Toen hij niet meer reikte
Maar bukte
Toen zag hij opeens
Dat het lukte.

(Toon Hermans)

© Ambro Bakker s.m.a.
Pastoor-deken RK Amstelland
Locatie Augustinus