Fiat voluntas tua, sicut in cælo et in terra

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel

HET EINDOORDEEL

Christus Koning

Volgende week begint het nieuwe kerkelijke jaar met de eerste zondag van de Advent. Als laatste feest van het kerkelijk jaar vieren we vandaag het feest van Christus Koning. Daarmee is de cirkel rond. We zijn met kerstmis 2016 begonnen met de geboorte van een nieuwe Koning en dit weekend, bijna eind 2017, sluiten we het kerkelijk jaar af met het feest van Christus Koning. Eén jaar lang hebben wij de tijd gehad om te ontdekken waar het koningschap van Christus uit bestaat.

In die tijd stonden macht en machteloosheid, Pilatus en Jezus, lijnrecht tegenover elkaar. Pilatus, de machtige heerser, gezeten op de Romeinse troon, omgeven door duizenden stoere militairen. Hij beschikt over leven en dood. Tegenover hem staat Jezus, genadeloos onderuitgehaald, met een spotmantel om zijn schouders, zijn handen zijn geboeid, teken van onderwerping en machteloosheid. Daar staat Hij dan, helemaal alleen, tegenover die machtige landvoogd. Een regelrechte confrontatie tussen écht gezag en ordinaire macht. Maar wie is er eigenlijk bang voor wie? Wie staat er eigenlijk terecht in het proces contra Jezus van Nazareth?

Pilatus wast zijn handen in onschuld. Hij vraagt aan de man die geboeid voor hem staat: ‘Ben jij koning?’ Hoe komt Pilatus eigenlijk aan die vraag? Heeft iemand hem dat ingefluisterd? Of is ook hij ook onder indruk geraakt van Jezus optreden en houding? Jezus geeft een ontwijkend antwoord en zegt: ‘Mijn Koninkrijk is niet van hier.’ Nou ja, dat ziet Pilatus ook wel. Hij begrijpt best dat Jezus geen gevaar oplevert voor de staatsveiligheid. Waarom, is het volk zo op Hem gebeten? Pilatus probeert een zwaktebod. Het volk wil brood en spelen. Pilatus denkt dan: ‘Het is beter dat één man sterft voor het volk dan dat een heel volk ten gronde gaat’. Hij levert Jezus over aan de beulen...

Twee mensen, twee werelden staan machteloos tegenover elkaar. Het is het verhaal van vandaag. Wereldmachten staan lijnrecht tegenover elkaar. Zij zitten op de troon van kapitaal en geavanceerde technieken, omgeven door pantsers en wapens en beschikken over een ongebreidelde macht. Tegenover hen staat de kleine mens, vaak uit de Derde Wereld, zonder wapens, zonder geld, zonder macht, omhangen met spotmantels. Maar zien we dan niet dat ze ónder hun spotmantel een koningskleed dragen?

En welke keuze maken de Pilatussen van vandaag? Wassen ze opnieuw hun handen in onschuld? Roepen we opnieuw: ‘Hun bloed kome over ons en over onze kinderen?’ Twee koningen tegenover elkaar. De naam Herodes betekent ‘halfgod’. De naam Jezus betekent ‘Redder’. Daar ligt een wereld van verschil. In dat onderscheid komt het diepste koningschap van Jezus tot zijn recht. Jezus wil zijn Vadersnaam bekend maken. En die Naam betekent: ‘Ik ben-er-voor-jou’. Blijkbaar ligt de ware grond van 't koningschap in dienstbaarheid, liefde en trouw aan de mensen die jou zijn toevertrouwd. Intussen heeft de geschiedenis de troon van de machtige Pilatus onderuitgehaald, en Jezus, Christus Koning, staat na 2000 jaar nog stevig overeind. In zijn voetspoor hebben velen gewerkt aan een andere, betere wereld, al zijn we nog steeds onderweg!

In het evangelie van vanmorgen gaat het om het eindoordeel. Dan staan de schapen tegenover de bokken. Dan wordt er recht gesproken: het Laatste Oordeel, het eindoordeel. En ik denk dat God dan maar één vraag aan ons zal stellen. En dat is de vraag van: ‘mens, waar is je broer, mens, waar is je zuster? Heb je die langs de kant van je levensweg laten staan? Weggedrukt misschien in de berm van je leven, genadeloos over het hoofd gezien, fijngeknepen, doodgezwegen? Gods Naam betekent ‘Ik-ben-er-voor-jou’. Hebben wij Zijn naam in ons leven waar gemaakt door er te zijn voor elkaar zoals God er is voor ons? Of hebben wij ons laten meeslepen door de ‘machten’ van onze tijd: eerzucht en heerszucht, geld en goederen?

Een machteloos mens tegenover al die machtige landvoogden. Zul je ze kunnen verdragen, de hielenlikkers, de baantjesjagers, de roddelpers? Kun je de frustraties aan die op je schouders terecht zullen komen? Hoe ziet uw koninkrijk er eigenlijk uit? Kun jij, Jezus, standhouden tegenover de arrogantie van de macht? Of zul ook jij ten onder gaan in de tragiek van alle macht: ‘My Kingdom for a Horse?’ Maar Jezus blijkt toch uit het andere hout gesneden. Zijn intocht in Jeruzalem doet Hij niet hoog te paard, maar op de rug van een ezel. Zittend op een ezel verkondigt Hij: ‘Mijn Koningschap is niet van hier, is niet gebaseerd op macht en geweld, maar op onderlinge liefde en dienstbaarheid. Dat zijn de fundamenten’. En terwijl wij het ene compromis sluiten na het andere, kijkt Jezus Pilatus recht in de ogen. Aan zijn handen geboeid blijft hij een vrij mens. De werkelijke gevange¬ne zit tegenover Hem op de troon. Zo blijft Jezus zichzelf ten einde toe.

Je mond opendoen als het gaat om de situatie van rechtelozen. Het is de weg van Jezus. Maar iedereen die Zijn weg wil bewandelen zal merken dat die weg voert langs de Pilatussen van deze wereld. Jezus was het niet te doen om populariteit, hield geen rekening met kijk- en luistercijfers. Hij wilde er zijn voor ons zoals God er is voor Hem. Over het eindoordeel gesproken: deze weg van Jezus blijkt een smalle weg. Je koningsmantel zal tot spotmantel worden. Maar het is de enige weg die voert naar Gods hemel op aarde. Zolang we het maar aandurven om niet onze eigen haan koning te laten kraaien, maar ons leven durven toevertrouwen aan de weg van Christus Koning!

© Ambro Bakker s.m.a.
Pastoor-deken RK Amstelland
Locatie: H. Augustinus